Disclaimer

De persoonlijke adviezen op het gebied van beweging, levensstijl, voeding en voedingssupplementen, die voortkomen uit de Sportvastenkuur, zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen. Indien u een ziekte heeft, dient u dit te overleggen met uw medische zorgverstrekker. De adviezen zijn nimmer bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekten.

Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u er aan denkt uw voedingspatroon, levensstijl en/of bewegingsprogramma te wijzigen naar aanleiding van dit advies, raadpleeg dan vooraf uw medische zorgverstrekker (huisarts of medisch specialist). Met name als u reeds een medische behandeling volgt.

Sportvasten is een intensieve methode om af te kunnen slanken en vitaler te worden. Het volgen van een kuur is altijd op uw eigen verantwoording.


Privacy Statement

Tim Personal Training en Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u als gebruiker aan ons verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld wordt. Door u aan ons verstrekte e-mailadressen of andere gegevens worden nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, of wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u per email contact met ons opnemen via info@sportvastenkuur.nl.